قدرت‌، تنها با قدرت‌ مهار می‌شود
71 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
تعداد شرکت کننده : 0

موضوع علم سیاست قدرت است، و قدرت تنها با قدرت مهار می شود

«قدرت‌، تنها با قدرت‌ مهار مي‌شود»، (گفتگو). روزنامه‌  جام‌ جم‌  (23/10/1381).

«قدرت‌، محوري‌ترين‌ موضوع‌ سياست‌ است‌» (گفتگو).   روزنامه‌  جام‌ جم‌  (21/10/1381)