بررسی تحول گفتمان اسلام سیاسی در قرن بیستم
474 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
تعداد شرکت کننده : 0

 

نشست بررسی تحول گفتمان اسلام سیاسی در قرن بیستم در پژوهشکده مطالعات راهبردی در آبان ماه 86 برگزار شد.

بررسی تحول گفتمان اسلام سیاسی در قرن بیستم این جلسه در ادامه نشستهایی که از دو سال پیش در پژوهشکده مطالعات راهبردی در زمینه «بررسی تحول گفتمان اسلام سیاسی در قرن بیستم» در دستور کار قرار گرفته، با حضور آقای دکتر صادق حقیقت برگزار شد. در واقع؛ این نشست، نهمین نشست از این سری جلسات بود. آقای دکتر حقیقت عضو هیأت علمی دانشگاههای مفید و تهران و از صاحبنظران در زمینه اسلام‏ سیاسی هستند. در این جلسه محور اصلی بحث، تفاوت اسلام سیاسی و اسلام غیر سیاسی و بررسی مولفه‏های آنها بود. در این زمینه؛ آقای دکتر حقیقت، فرضیه‏هایی را به شرح زیر مطرح کردند: 1- اسلام سیاسی یک مفهوم بدیع در اندیشه فقه شیعه محسوب می‏شود. 2- اسلام سیاسی به دو گونه اسلام سیاسی انقلابی و اسلام سیاسی میانه‏رو تقسیم می‏شود و هر یک از آنها نیز به دو بخش فقاهتی و غیر فقاهتی تقسیم می‏شوند. 3- اسلام سیاسی در فقه شیعه برای اولین بار در اندیشه امام خمینی (ره) عینیت پیدا کرد. در تعریفی که ایشان از اسلام سیاسی ارائه کردند ، اسلام سیاسی قرائتی از اسلام است که به تشکیل حکومت در دوران غیبت اعتقاد دارد و بر خلاف آن، اسلام غیر سیاسی اعتقادی به تشکیل حکومت اسلامی ندارد. در ادامه این نشست پرسشها و نکته نظراتی توسط حاضرین در جلسه مطرح شد که آقای دکتر حقیقت به این پرسشها پاسخ دادند. انشاءالله به زودی متن کامل گزارش این جلسه پس از طی مراحل آماده‏سازی در اختیار علاقه‏‏مندان قرار می‏گیرد.