قیام عاشورایی و انقلاب اسلامی
66 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
تعداد شرکت کننده : 0

 

این سخنرانی به مناسبت عاشورا در اصفهان به تاریخ 29 دیماه 1386 برگزار شد

محورهای این سخنرانی عبارت بود از

اولاً: تفاوت اساسی صلح امام حسن (ع) و قیام شهادت طلبانه امام حسین (ع) نه در جاهرالفسق بودن یزید، بلکه در منگنه ذلت یا شهادت بود. معاویه هم فسق ظاهری داشت و سب می کرد و یاران امام را به شهادت میرساند. تفاوت در این بود که راه سوم برای امام حسن وجود داشت، در حالی که امام حسین در تنگنای ذلت یا شهادت قرار گرفته بودند. امام حسین حداقل پنج بار سعی کردند از منگنه ذلت یا شهادت خارج شوند. بنابراین نه تنها نباید خود را به شکل اختیاری در این تنگنا قرار دهیم، بلکه باید حتی المقدور خود را از آن خلاص سازیم

ثانیاً:انقلاب اسلامی از آرمانهای قیام عاشورا پیروی کرد؛ و در بعد رهبری، ایدئولوژی و مردم این سنخیت به خوبی به چشم میخورد

ثالثاً: در خصوص سالهای اول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، شاهد قرار گرفتن در منگنه ذلت یا شهادت بودیم؛ و بنابراین چاره ای جز مقاومت تا سر حد شهادت وجود نداشت

رابعاً: در سالهای بعد از منگنه ذلت یا شهادت خارج شدیم؛ و در واقع، راه سوم و چهارمی نیز متصور شد