اصلاحیه نامه آیت الله سبحانی
86 بازدید
نحوه تهیه : فردی
تاریخ نشر : May 22 2010 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

در شکواییه آیت الله سبحانی به وزیر محترم علوم اشتباهی رخ داده بود که خوشبختانه توسط خود ایشان رفع شد

متن نامه دوم آیت الله سبحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به اطلاع دوستان می‏رساند در نامه اینجانب به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درباره اعتراض به مقالات مندرج در شماره سوم و چهارم از سال دوم مجله «سپهر اندیشه» چنین جمله‏ای آمده است: «در گفتگوی دکتر حاتم قادری و سید صادق حقیقت» که صحیح آن این است: «در گفتگوی دکتر حاتم قادری»؛ به گواه این که در صفحات 21 تا 26 تنها مذاکره آقای دکتر حاتم قادری مطرح است؛ و جناب آقای سید صادق حقیقت شخصی ملتزم و متدین است، حفظه الله.

با تقدیم احترام ـ جعفر سبحانی

1 خرداد 1389