نظم عددی در قرآن
73 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : دانشگاه مفید،
تاریخ نشر : Dec 26 2010 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

 

در قرآن نظم بصورت فی الجمله وجود دارد. ولی اینکه بصورت اعجاز است یا خیر هنوز اثبات نشده است

در این جا دو اصطلاح داریم :‌ نظم عددی – اعجاز عددی. اعجاز ادعای بیشتر از نظم است. نظم یعنی اینکه به صورت فی الجمله در قرآن یک نظم عددی را مشاهده می کنیم اما اعجاز این است که این نظم آن قدر زیاد است که بطور طبیعی این قرآن جز از طریق خداوند نمی تواند صادر شده باشد. موضوع بحث ما اینست که در قرآن کدام یک از اینها وجود دارد. آیا در قرآن نظم عددی یا اعجاز وجود دارد؟ یا اصلا هیچکدام از اینها وجود ندارد؟ برای ورود به بحث توجه شما را تعدادی آمار جلب می کنم. کلمه یوم به صورت مفرد دقیقا ۳۶۵ بار بکار رفته است: شهر به معنای ماه دقیقا ۱۲ بکار رفته است. دنیا و آخرت ۱۱۵ بکار رفته است. شیطان و ملائکه ۸۵ ، تابستان و زمستان ۱ ، گرما و سرما ۴ ،اجر و فعل ۱۰۸ بکار رفته است. وقتی این آمار را می بینیم این سوال پیش می آید که آیا نظم عددی وجود دارد یا خیر؟ در قرآن یک سری آیات وجود دارد که در آنها به اعداد اشاره شده است. مثلا راجع به ملائکه خازن جهنم می گوید ۱۹ نفر هستند. پشت سر این ۱۹ می گوید اصحاب نار از ملائکه هستند. برای بررسی این نظر که آیا در قرآن نظم عدد وجود دارد یا خیر به تحقیقات ۶ نفر اشاره می کنم و سعی می کنم نقایص آنها را بیان کنم. ۱.مهندس مهدی بازرگان. ایشان در کتاب (سیر تحول در قرآن) طول متوسط آیات را بر اساس نزول بررسی کرده است. سال نزول محور افقی و طول متوسط آیات، محور عمودی می باشد. ایشان می گوید بین سال نزول و طول متوسط آیات ارتباط وجود دارد. به این معنا که در سال های اول آیات کوچکتر است و بعدا بزرگتر می شود. ایشان ۹ آیه را که یقینا می داند در کدام سال نازل شده است را در این محور قرار داده و یک خط بدست آورده است. بر این اساس سال های سوره هایی را که نمی دانم کی نازل شده است می توان کشف کرد. بحث مهندس بازرگان بحث نظم عددی نیست. بلکه راهی است برای کشف سال نزول. البته ایشان می گوید این فرمول در باره سوره های کوچک فایده ندارد. ۲.عبدالعلی بازرگان – چهار جلد کتاب نظم قرآن دارد. ایشان تحقیقات رشاد خلیفه که بعدا اشاره می شود را تایید کرده است. اما تلاش اصلی او برروی نظریه علامه طباطبایی درباره حروف مقطعه قرآن است. علامه طباطبایی می گوید:‌حروف مقطعه کلید فهم معنای قرآن هستند. مثلا اگر اول سوره بقره «‌الم» است این با معنای آن سوره در ارتباط است. عبدالعلی بازرگان این تئوری را تحقیق کرده است. او می گوید «حم» نشانه دو صفت حکیم و علیم است و سوره هایی که با این حروف شروع شده است به این دو صفت تاکید دارد. ۳.رشاد خلیفه: یک متفکر مصری است که پدرش از اقطاب فرقه شاذیله است. رشاد خلیفه زمانی تحقیقات خود را زمانی شروع کرد که کامپیوتر تازه آمده بود و حروف قرآن را محاسبه کرد. ایشان دو ادعای جداگانه دارد: الف)نظم درصدی حروف مقطعه. ادعای ایشان این است که در صد فراوانی حروف مقطعه در سوره های است که با آن حروف مقطعه شروع شده اند از بقیه سوره ها بیشتر است . مثلا در سوره نون حرف نون فراوانی نسبی است یا قاف در سوره قاف فراوانی نسبی دارد. ما با بررسی قرآن دیدیم که این نظر در برخی از سوره ها جواب می دهد ولی در برخی از سوره ها جواب نمی دهد. به طور نمونه حرف قاف در سوره فلق فراوانی نسبی بیشتری دارد یا سوره قاف ب)در قرآن حرف «نون» به صورت «ن» نوشته شده است پس اگر به صورت رسم الخط قرآن بررسی کنیم این حرف در سوره «نون» فراوانی نسبی ندارد. ولی رشاد خلیفه آن را به صورت « نون » محاسبه کرد تا ۲ عدد «ن» پیدا شود. دیگر اینکه سوره های «حم» را یک سوره گرفته است تا فراوانی نسبی آن را اثبات کرد. در صورتی که دلیلی بر آن داریم. قسمت دوم تحقیقات او درباره اعداد است. ایشان می گوید ۱۹عدد مقدسی است می گوید حروف بسم الله الرحمن الرحیم ۱۹تا است.لذا می گوید ۱۹ عدد کلیدی است . در ادامه ادعا می کند آن قدر نظم در قرآن زیاد است که در حد اعجاز است. ما در بررسی دیدیم تحقیق ایشان در بعضی موارد درست نیست و ایشان در اعداد دست کاری کرده است. یکی از مشکلات فنی این است که وقتی می خواهیم یک کلمه را در کامپیوتر بشماریم چه کلمه ای را باید یک کلمه شمرد. مثلا« فسیکفیکهم الله» آیا کل این کلمه است یا اینکه « ف » یک کلمه « س » یک کلمه چون اینها را در عربی معنای خاصی دارند و مستقلا بر معنایی دلالت دارند کیف میشود یک کلمه و این در مجموع چند کلمه است نه یک کلمه. ایشان « و مایسطرون» را یک کلمه گرفته است تا مضرب ۱۹ شود. در صورتی که این سه کلمه است. ۴.عبدالرزاق نوفل: این فرد مصری است و در کتاب خودش مدعی است که نظم هایی در قرآن وجود دارد. مثالهایی که اول صحبت بیان شد از ایشان است. مشکل ایشان این است که بعضی موارد را با مشتقات حساب کرده است و برخی دیگر را بدون مشتقات حساب کرده است. ۵.کوروش جم نشان در مقاله ای که در مجله بینات چاپ شده است، ادعا می کند که اگر سوره های فرد را تعداد آیات سوره های فرد کنیم مساوی می شود با عدد سوره های زوج تعداد آیات سوره های زوج. نتیجه آن این است که :‌آیات قرآن باید به همین صورتی باشد که در قرآن موجود وجود دارد. ۶.اعراب هاشمی:‌ایشان دو کتاب دارد: ۱.(سیستم آیات الهی) که مبتنی بر یک فرضیه است ما اگر آیات قرآن را بر اساس حرف آخر می توانیم تنظیم کنیم و آنها را درون یک جدول قرار دهیم می بینیم یک سری آیات در کنار بعضی آیات قرار می گیرد که به فهم ما کمک می کند. در کتاب «‌جداول قرآن» (این کتاب هنوز چاپ نشده است) بعضی سوره هایی که شبیه هستند مثلا بقره و لقمان را در این جدول قرار می دهد. قسمتهایی که در مقابل هم قرار می گیرند دارای یک معنای خاصی است مثلا زکات به مما ینفقون تعلق می گیرد. پس زکات به موارد ۹ گانه تعلق نمی گیرد. نتیجه کلی از این پژوهش ها این است که در قرآن نظم بصورت فی الجمله وجود دارد. یعنی مواردی است که نمی تواند تصادفی باشد. ولی اینکه بصورت اعجاز است یا خیر هنوز اثبات نشده است. اما نمی توان اعجاز عددی را بطور کلی انکار کرد چون ممکن است در آینده اثبات شود.