آلبوم من ◂ تحلیل گفتمانی وحدت
نشست « تحلیل گفتمانی وحدت» به همت دفتر جنبش نرم افزاری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در تاریخ 11 تیرماه 1387 در قم برگزار شد