درآمدی‌ بر اندیشه‌سیاسی‌ اسلامی‌
112 بازدید
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 1378
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب هفده مقاله از نویسندگان مختلف وجود دارد