گفتگوی‌ تمدنها و برخورد تمدنها
109 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب ایده گفتگوی تمدن ها را با نظریه برخورد تمدن ها مقایسه می کند