حوار الحضارات و صدامها
82 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هذا الکتاب یبحث عن نظریة حوار الحضارات تجاه نظریة صدام الحضارات