ره یافت و روش در علوم سیاسی
87 بازدید
ناشر: سمت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این کتاب به اهتمام دکتر عباس منوچهری و با همکاری دکتر تاجیک، دکتر بهشتی، دکتر کوثری، دکتر حقیقت و دکتر نجاتی در سال 1387 توسط سمت به زینت طبع آراسته شده است