مبانی اندیشه سیاسی در اسلام
86 بازدید
ناشر: سمت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب که توسط سمت در سال 1387 به چاپ رسیده، به مهم ترین مباحث زیربنایی در حوزه اندیشه سیاسی اسلام می پردازد