آشفتگی مفاهیم سیاسی در ایران معاصر
84 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » زمستان 1382 - شماره 24 » (26 صفحه - از 69 تا 94)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مفاهیم سیاسی در ایران معاصر چنان به هم آمیخته‏اند، که سبب به وجود آمدن نوعی آشفتگی و بحران مفاهیم در این زمینه شده‏اند. منشأ این بحران به چند امر باز می‏گردد: ویژگی‏های خاص رشته علوم سیاسی، خصوصیات مفاهیم سیاسی در ایران، رویارویی سنت (و دین) با تجدد و بالاخره کژتابی مفاهیم. قسمت دوم مقاله از آشفتگی مفاهیم سیاسی زیر در ایران معاصر بحث می‏کند: سیاست و علوم سیاسی، دولت، مشروعیت نظام سیاسی، ایدئولوژی، چپ و راست، حزب، جامعه مدنی و مردم سالاری. واژه‏های کلیدی: آشفتگی (و بحران) مفاهیم، سنت، تجدد، کژتابی.