بحران روش شناسی در علوم سیاسی
95 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » تابستان 1382 - شماره 22 » (22 صفحه - از 153 تا 174)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
محور مقاله حاضر، پى گرفتن این مدعاست که ابهامات موجود در فلسفه علم و روش هاى علوم اجتماعى، و همچنین مجموعه اى بودن علوم سیاسى و در هم بودن مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در آن باعث نو