جایگاه بحث احزاب در اندیشه سیاسی اسلامی
88 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » زمستان 1377 - شماره 3 » (14 صفحه - از 150 تا 163)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در دین از پدیده هاى نوین بحث نشده است, پس دین مستقیما به آنها نمى پردازد، ولی بر اساس مبانى دینى, مى توان پدیده هاى نوین را به مثابه مسائل مستحدثه پاسخ گفت