در باب نسبت سنجی دین و دموکراسی
90 بازدید
محل نشر: سروش اندیشه » پاییز و زمستان 1382 - شماره 7 و 8 » (16 صفحه - از 72 تا 87)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دموکراسی دارای معانی و شاخص های متعدد است ، و بدین لحاظ می توان میزان برتافتن یا برنتافتن هر نظریه دینی نسبت به مراتب و استانده های دموکراسی را بررسی نمود