معرفی و نقد کتاب «ما چگونه ما شدیم؟»
92 بازدید
محل نشر: نامه علوم انسانی » پاییز و زمستان 1382 و بهار 1383 - شماره 8و9
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب ما چگونه ما شدیم، علت اصلى عقب‏ماندگى ایرانیان، عوامل داخلى ــ و بالأخص استبداد ــ معرفى مى‏شود. این کتاب ضمن برخوردارى از نقاط مثبت زیاد، چارچوب نظرى ندارد و بین اولیت (زمانى) و اولویت (اهمیت یک عامل) تفکیک قائل نمى‏شود. نویسنده براى اثبات اهمیت عامل استبداد به این نکته اشاره دارد که قبلاً عوامل داخلى، زمینه استعمار را فراهم کرده بود. به‏نظر مى‏رسد تأثیر عوامل داخلى و خارجى در عقب‏ماندگى ما در زمان‏هاى مختلف به یک شکل نبوده است؛ و در این زمینه نباید تحلیلى کلى ارائه داد. نویسنده تحلیلى ایستا از «ایران» و «ایرانیان» به‏دست داده است.