اندیشه کلامى - سیاسى عبده
91 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
محمد عبده متفکر و مصلح مصرى و شاگرد سید جمال الدین اسد آبادى بود، و با تفکرى اصلاح گرایانه سعى در دفاع از اسلام با توجه به مقتضیات زمان