اصطلاحات علوم انسانی
99 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برخی از واژگان علوم انسانی در این جا از زبان انگلیسی به زبان فارسی معادل یابی شده اند