مبانی نظری حقوق بشر: نسبت سنجی ادله برون دینی و درون دینی
93 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از محوری‌ترین مباحث در مبانی نظری حقوق بشر، تعیین نسبت ادله برون دینی و ادله درون دینی است