آسیب‌شناسی‌ انقلاب‌ اسلامی‌
86 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله علاوه بر مسأله ترمیدور، مهم ترین آسیب های انقلاب اسلامی در ابعا