اصول و مبانی سیاست خارجی ج.ا.ا، داود زندی
77 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
داود غرایاق زندی در این مقاله سه نظریه (از جمله نظریه مطرح شده در کتاب مسؤولیتهای فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، سید صادق حقیقت) را صورت بندی و نقد کرده است: نظريه دوم ضمن طرح برخي اشکالات در مباني فقهی، قدر متیقن مسئولیت‌های فراملی را «رفع نیازهای فرهنگی و اقتصادی مسلمانان و مستضعفین پس از رفع نیاز داخلی می‏داند؛ و سعی دارد تزاحم میان ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی را برطرف نماید. اما مشکل نظریه اول همچنان پابرجاست که در این شیوه چگونه می‌توان اطمینان یافت که در تصمیم‌گیری‌ها، درک درست از احکام منصوصه و نحوه اعمال آن انجام پذیرفته است؟