صلح جهانی: مقایسه ای بین مبنای کانتی و دیدگاهی اسلامی
49 بازدید
محل نشر: دانشگاه مفید، اردیبهشت 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله ارائه شده به همایش "صلح، حقوق بشر و دین"
آدرس اینترنتی