ما و صدرا: نظری بر نگرش­های سیاسی به فلسفه صدرایی
77 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
صدرا از «حکمت سیاسی متعالیه» بحثی به بیان نیاورده،‌ و بین اندیشه سیاسی ملاصدرا و نظریه حاکمیت سیاسی فقیهان، نسبت مستقیمی برقرار نیست
آدرس اینترنتی