مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سیدصادق
نام خانوادگی:حقیقت
پست الکترونیک:ss_haghighat@yahoo.com
آدرس وب سایت:http://www.s-haghighat.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم سیاسی

زندگی نامه

در سال 1360 دیپلم تجربی گرفتم؛ و به حوزه آمدم. سال 1366، پس از اتمام مقدمات و بخشی از دروس سطح، با هجرت به قم مصادف بود. اکثر دروس سطح و یک دوره اصول و چندین سال فقه را از محضر آیات عظام بالاخص حضرت آیت الله سید علی محقق داماد بهره بردم. سال 1368 در کنار دروس حوزوی علوم سیاسی را شروع کردم؛ و کارشناسی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل و دکتری تربیت مدرس را به ترتیب در سال های 1372، 1374 و 1380 فارغ التحصیل شدم. از آن زمان در دانشگاه مفید مشغول به تدریس بوده ام؛ و حاصل فعالیت های پژوهشی ام چند کتاب و چند مقاله در حوزه اندیشه سیاسی اسلام بوده است.

 

 

      الف‌ .  مشخصات‌ فردی‌ و تحصیلی‌ 

-  متولد 1341.

 - کارشناسی‌ علوم‌ سیاسی‌ (دانشگاه‌ تهران‌،1372).

- کارشناسی‌ ارشد روابط‌ بین‌الملل‌ (دانشکده‌ روابط‌ بین‌الملل‌،1374)[1].

 - دکتری‌ علوم‌ سیاسی‌ ،گرایش‌ اندیشه‌ سیاسی‌ (دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌،1380).

 - دروس‌ حوزوی‌ (از سال‌ 1360).

-  عضو هیأت علمی دانشگاه مفید از سال 13۸۰, محقق نمونه استان قم و دانشگاه مفید در سال 1382،۱۳۸۳، و 1385؛ و پژوهشگر ممتاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1384 .

- آدرس: صندوق پستی:3611- 37185

haghighat@mofidu.ac.ir  ,  ss_haghighat@yahoo.com  e– mail: 

http://www.s-haghighat.ir

 

ب‌  .  کتاب‌ها

- فربه و نحیف، مایکل والزر، ترجمه سید صادق حقیقت، در دست انتشار.

- مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (تهران، سمت، 1387).

- روش شناسی علوم سیاسی (قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۵).[2]

- مبانی‌، اهداف‌ و اصول‌ سیاست‌ خارجی‌ دولت‌ اسلامی‌  (قم‌: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385‌)[3].

- مسأله‌شناسی‌ مطالعات‌ سیاسی‌ اسلامی (قم: بوستان کتاب, ۱۳۸۳).[4]

 - سیاست‌ در اسلام‌ : کتابشناسی‌ توصیفی‌   (تهران‌ :همراه, 1383‌).

- توزیع‌ قدرت‌ در اندیشه‌سیاسی‌ شیعه‌  (تهران‌ :هستی‌ نما،1381).[5]

- مبانی‌ نظری‌ حقوق‌ بشر از دیدگاه‌ اسلام‌ و غرب‌ (تهران‌: مؤسسه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ معاصر، 1381)[6].

- Six Theories about the Islamic Revolution's Victory (Editor) (Tehran: Alhoda, 2000).

    ست نظریات حول انتصار الثوره الاسلامیه, المترجم:مختار الاسدی(طهران: الهدی, 1384).

- درآمدی‌ بر اندیشه‌سیاسی‌ اسلامی‌  (ویراسته‌) (تهران‌: الهدی‌، 1378).

   مدخل‌ الی‌ الفکر السیاسی‌ فی‌ الاسلام‌ (اعداد)، المترجم‌ :خلیل‌ عصامی‌ (طهران‌ :الهدی‌ ،1421ق ).

      - گفتگوی‌ تمدنها و برخورد تمدنها  (قم‌: طه‌، 1378).

   حوارالحضارات و صدامها, ترجمه السیدعلی الموسوی (لبنان: دارالهادی, 1421ق).

- اندیشه‌سیاسی‌ در اسلام‌: کتابشناسی‌ توصیفی‌  (تهران‌: الهدی‌، 1377).

- انقلاب‌ اسلامی‌ و چرایی‌ و چگونگی رخداد‌ آن(قم‌: نهاد نمایندگی‌، 1377 به‌ بعد).[7]

- علل‌ و عوامل‌ پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌  (قم‌: طه‌، 1377).

- سالشمار تاریخ‌ و روابط‌ بین‌ الملل‌  (قم‌: خرم‌، 1377)[8].

- مسؤولیتهای‌ فراملی‌ در سیاست‌ خارجی‌ دولت‌ اسلامی‌  (تهران‌: مرکز تحقیقات‌ استراتژیک‌، 1376).[9]

 

      ج‌ .  تحقیق‌ها

- آسیب‌شناسی‌ سیاسی‌ - اجتماعی‌ روحانیت‌  (مرکز مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌، 1381).[10]

- آسیب‌شناسی‌ فرهنگ‌ سیاسی‌ ما  (مرکز پژوهشهای‌ صدا و سیما،1376).

- آسیب‌شناسی‌ علوم‌ سیاسی‌ در حوزه‌ اندیشه‌ شیعی‌ (پژوهشگاه فرهنگواندیشهاسلامی، 1375).[11]

- الکفار و اولادهم‌ من‌ حیث‌ الطهارة‌ والنجاسة‌  (رساله‌ حوزه‌،1374).

- حکومت‌های‌ اسلامی‌ در بستر تاریخ‌  (مرکز تحقیقات‌ استراتژیک‌، معاونت‌ اندیشه‌ اسلامی‌، 1372).[12]

 

  د .  مقاله‌ها و مصاحبه‌ها

- "حوزه­های علمیه و آموزش دانش سیاسی" (مصاحبه)، پگاه ویژه حوزه­های دینی، ش 61 (28/7/1388).

- "نقدی بر کتاب اسلام، سنت، دولت مدرن[13] مجله علوم سیاسی، ش 46 (تابستان 1388).

- "نسبت سنت و تجدد"، فرهیختگان (24/5/1388).

- "ویژگی­های موعودگرایی سیاسی"، تهران امروز (18/5/1388).

- "فربگی مصلحت در حوزه شریعت"، فرهیختگان (13/5/1388).

- "عقل سیاسی اسلام"،[14] خردنامه همشهری، ش 32 (مرداد 1388).

- "Islamic Human Rights Discourse: A Communitarian Defense", paper presented for the seminar on "Islamic Human Rights", Lebanon, August 5-6, 2009.

- "A Shift in Shiite Fiqh? A Comparison between Individual-centered and Institution-centered Theories", Paper presented for the seminar on "Diversity and Change in Islamic Law", Exeter University, June 4-5, 2009.

- "ما و صدرا: نظری بر نگرش­های سیاسی به فلسفه صدرایی"، روزنامه اعتماد ملی (3/3/1388).

- "صلح جهانی: مقایسه­ای بین دیدگاه کانتی و اسلامی"، مقاله ارائه شده به همایش بین­المللی صلح، حقوق بشر و دین، قم، دانشگاه مفید، 23 و 24 اردیبهشت 1388.

- "قدرت مدنی یا قدرت روحانی؟"، روزنامه اعتماد ملی (19/2/1388).

- “تحلیل گفتمانی انقلاب اسلامی“، چاپ شده به زبان روسی در: مجموعه مقالات دانشمندان روسیه و ایران در باره انقلاب اسلامی ایران، مسکو، رایزنی سفارت ج.ا.ا در روسیه، بهمن 1387 (فوریه 2009).

- "نقدهایی مشابه به متن­هایی متفاوت: بررسی متونی در حوزه اسلامی سازی معرفت"، علوم سیاسی، ش 43 (پاییز 1387).

- "ملاصدرا اندیشه سیاسی جامع و منسجم نداشت" (گفتگو)، روزنامه اعتماد ملی (18/12/87).

- "تقابل رفتارگرایی و نهادگرایی"، فصلنامه علمی – پژوهشی حوزه و دانشگاه، ش 55 (تابستان 1387).

- "نقد حقوق بشر لیبرالی"، روزنامه اعتماد (8/10/1387).

- "معرفی استاد (مصاحبه با مجله دانش­پژوهان)"، مجله دانش­پژوهان، ش 13 (تابستان 1387).

- "همنشینی فلسفه و فقه سیاسی" (مصاحبه حامد زارع در خصوص نظریه همروی)، اعتماد (29/8/87).

- "یک دانش درجه یککارگزاران (13/7/87).

- ”گفتمان“،[15] در عباس منوچهری (به اهتمام) و دیگران، رهیافت و روش در علوم سیاسی، تهران، سمت، 1387.[16]

- "راه سوم: دیدگاه حداکثری، حداقلی و همروی به فقه سیاسی"، مجله شهروند امروز (14 مرداد 1387).

- "نقش دوگانه مصلحت"، شهروند امروز، سال سوم، ش 49 (12/3/1387).

- "Iranian Identity in the West: A Discursive Approach", Paper presented for the conference on "Modern Shiism and Identity", Glasgow University, May 25-27, 2008.

- "الوحدة الاسلامیة: تحلیل خطابی و معالجة سیسیولوجیة"، ترجمة: مشتاق الحلو، نصوص معاصرة، ش 11 (صیف 2007 م/ 1428 ه).

- "ظرفیت­سنجی مفاهیم سیاسی مدرن"، مجله علوم سیاسی، ش 38 (تابستان 1386).

- "اسلام فقاهتی و منتقدان آن"، شهروند امروز، ش 67 (14/11/1386).

- "نه حداقلی، نه حداکثری"[17]، شهروند امروز، (16/10/1386).

- "نواندیشی دینی: ملاحظاتی متن­گرایانه و روش­شناسانه"، ارائه شده به سمینار نقد آرای دین شناسانه سروش (26 آذر 1386).

- "از ساختارگرایی تا پساساختارگرایی"، حوزه و دانشگاه، ش ۵۱ (تابستان ۱۳۸۶).

- “Human Rights and Tran-national Responsibilities of Islamic Government”, workshop jointly held by Mofid Univ., Amsterdam Univ. and School of I.R., May, 7, 2007.

("حقوق بشر و مسئولیت­های فراملی دولت اسلامی"، کارگروه مشترک دانشگاه مفید با دانشگاه آمستردام و دانشکده روابط بین­الملل، قم، دانشگاه مفید، 17/2/1386).

- «هرمنوتیک و مطالعات اسلامی»، در: علی­اکبر علیخانی و همکاران، روش­شناسی در مطالعات سیاسی اسلام، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1386.

- "اسلام و حقوق بشر نحیف و فربه"، همایش "دین و حقوق بشر"، دانشگاه مفید، ۱۳۸۶.

- "آسیب شناسی فرهنگ سیاسی ایرانیان"، اعتماد (۸ و ۹ اردیبهشت ۱۳۸۶).

- «گزارش سفر هلند»، علوم سیاسی، ش ۳۶ (زمستان ۱۳۸۵).

- ”جستارهای نظری در باب رهبری مذهبی“، مجموعه مقالات همایش انقلاب اسلامی، ج 1، قم، نشر معارف، 1385.

- "آسیب شناسی حکومت اسلامی در سیره نبوی"، علوم سیاسی، ش ۳۵ (پاییز ۱۳۸۵)؛ و در: جمعی از محققان، سیره سیاسی پیامبر اعظم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386.

- "گفتگوی فرهنگ ها، ضرورت دنیای پسا مدرن"، ارائه شده به همایش گفتگوی فرهنگ ها[18]، مسکو، 27-28 اکتبر 2006.

-"Jihad from Shiite Perspectives: Between Text and Context", paper presented for the conference on "Scriptural Hermeneutics", The Netherlands, 2006

- "نظریه رهبری مذهبی در انقلاب اسلامی (مصاحبه)"، مجله دایره (دانشگاه مفید)، ش 3 و4 (پاییز و زمستان 1384).

- "بررسی و نقد کتاب نظام سیاسی و دولت در اسلاممجله علمی – پژوهشی نامه مفید، ش 50 (آبان 1384).

- “اندیشه سیاسی ملاصدرا؟“, مجله علوم سیاسی، ش 30 (تابستان 1384).

- ”گفتمان و مطالعات اسلامی و ایرانی“، مجله پژوهش و حوزه، ش 21-22 (1384).

- "تحدید مصلحت"، فرهنگ اندیشه، ش ۱۳ (بهار ۱۳۸۴).

- "هم نهاد سازی سنت و تجدد در حوزه مسائل زنان" (مصاحبه)، مجله زنان، ش 122 (تیر ماه 1384).

- ”اندیشه سیاسی، مبانی ثابت در قالب های متفاوت“ (گفتگو)، کتاب هفته، ش ۲۴۶ (۱۴ خرداد ۱۳۸۴).

- ”هویت ایرانی: تحلیلی گفتمانی“، ارائه شده به سومین همایش حقوق بشر دانشگاه مفید، ۱۳۸۴.

- «مبانی نظری حقوق بشر: نسبت­سنجی ادلة برون­دینی و درون­دینی»، مبانی نظری حقوق بشر، مرکز حقوق بشر دانشگاه مفید, 1384.

- “Theoretical Foundations of Human Rights: A Comparison between Textual and Meta-textual Reasoning”

- «طبقه‌بندی‌ دانش‌ سیاسی‌ در جهان‌ اسلام‌»، علوم سیاسی، ش 28 (زمستان 1383)، و در داود فیرحی (به کوشش)، روش­شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387.[19]

- ”تولید علم و رویارویی با تجدد“ (گفتگو)، در درآمدی بر آزاد اندیشی و نظریه پردازی در علوم دینی، دفتر سوم، قم، معاونت پژوهشی حوزه علمیه، ۱۳۸۳.

- ”(جلسه) نقد و معرفی نظام سیاسی و دولت در اسلام“، مجله علوم سیاسی، ش ۲۷ (پاییز ۱۳۸۳)[20].

- ”عرفی گرایی اسلامی و حقوق بشر“، ارائه شده به همایش لائیسیته و حقوق بشر، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳.

- ”عدالت“ (مصاحبه)، همایش نامه عدالت، ش ۳ (مهر ۱۳۸۳)، دانشگاه مفید.

- «گونه­شناسی ارتباط دین و سیاست در اندیشه سیاسی شیعه»، مجله علمی - پژوهشی نامه مفید، ش ۴۴ (مهر و آبان ۱۳۸۳).

- “انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی گفتمانی“, ارائه شده به کنفرانس بین المللی انقلاب اسلامی و چشم انداز آینده, سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اردیبهشت 1383؛ و چاپ شده به زبان روسی در: مجموعه مقالات دانشمندان روسیه و ایران در باره انقلاب اسلامی ایران، مسکو، رایزنی سفارت ج.ا.ا در روسیه، بهمن 1387 (فوریه 2009).

- “Western Globalization and Imam Mahdi’s Globalism”, in Imam Mahdi, Justice and Globalization, London, Institute of Islamic Studies, 2004.

"شهر خدا: جهانی شدن و مهدویت"، ترجمه فریبا رضوی، خرد نامه همشهری (شهریور 1385).   

- “Politico-religious Leadership: A Theoretical Framework”, paper presented at the conference on Religious Leadership, Peshawar, March, 13-14, 2004.       

- ”معرفی و نقد کتاب ما چگونه ما شدیم؟“, نامه علوم انسانی, ش 8 و9, (تابستان, پاییز و زمستان 1382 و بهار 1383).

- ”جهانی سازی و مسئولیت های فراملی“، در سید طه مرقانی (به اهتمام)، جهانشمولی اسلام و جهانی سازی، ج ۳، تهران، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۲.

- ”حقوق بشر و حوزه های تمدنی“ (گفتگو همراه با دکتر میرموسوی), کتاب ماه علوم اجتماعی, ش 77 (اسفند 1382).

- ”در باب نسبت سنجی دین و دموکراسی“، سروش اندیشه, سال دوم, ش 7 و8 (زمستان 1382)؛ و در محمدباقر خرم­شاد (به اهتمام)، مردم­سالاری دینی، ج ۱، تهران نشر معارف، ۱۳۸۵.

- ”آشفتگی مفاهیم سیاسی در ایران معاصر“, مجله علوم سیاسی, ش 24, (زمستان 1382).

- ”نقدی بر روش شناسی فلسفه سیاست و علم سیاست“،مجله علوم سیاسی, ش ۲۳, (پاییز 1382).

- ”بحران روش شناسی در علوم سیاسی“, مجله علوم سیاسی,ش 22, (تابستان 1382).

- ”آقای رئیس جمهور متشکریم!“, گوناگون(18/5/1382).

- ”چرا خاتمی به میان دانشجویان نمی رود؟ (روانشناسی سیاسی خاتمی)“, گفتگو با هفته نامه گوناگون (10و17/3/1382).

- «قدرت‌، تنها با قدرت‌ مهار می‌شود»، (گفتگو). روزنامه‌  جام‌ جم‌  (23/10/1381).

- «قدرت‌، محوری‌ترین‌ موضوع‌ سیاست‌ است‌» (گفتگو).   روزنامه‌  جام‌ جم‌  (21/10/1381).  

- "National Interests and Trans-national Responsibilities in Pakistan-Iran Relations", in Minhaj-ul-Hassan (ed), Pakistan – Iran Relations in Historical Perspective, Peshawar, Culture Center of I.R.I., 2004.

- «ملاحظاتی‌ درباره‌ کتاب‌  قدرت‌، دانش‌ و مشروعیت‌ در اسلام‌ », مجله‌ علمی‌ - پژوهشی‌  نامه‌ مفید ، ش‌ 32 (زمستان‌ 1381).[21]

- «اصلاحات‌» (مصاحبه‌). روزنامه  ایمان‌  (21 و 24/7/1381).

- ”گفتگوی تمدن ها و برخورد تمدن ها“, در عبدالرسول‌ بیات‌ با همکاری‌ جمعی‌ از نویسندگان, فرهنگ‌ واژه‌ها  (قم‌:مؤسسه‌ اندیشه‌ و فرهنگ‌ دینی‌،1381).

- «بر حاشیه‌ روش‌ تحقیق‌ در علوم‌ سیاسی‌»(مصاحبه‌).مجله‌  دانش‌ پژوهان‌ . ش‌ 1.(نیمسال‌ دوم‌ 1380ـ1381).

- «امام‌ علی‌ (ع‌) و آسیب‌شناسی‌ حکومت‌ اسلامی‌».مجله‌  کتاب‌ نقد، ش‌ 18(بهار 1380). و «آسیب‌شناسی‌ حکومت‌ از دیدگاه‌ امام‌ علی‌ (ع‌) ،در  دانشنامه‌ امام‌ علی‌ (ع‌)، ج‌ 6  (تهران‌ :پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی‌،1380) صص‌ 75 - 108.

- «گفت‌ و گوی‌ تمدنها: مبانی‌ و چارچوب‌ نظری‌».مجله‌  پگاه‌  ،ش‌ 24(5/8/1380).

- «چیستی‌ و گونه‌های‌  فلسفه‌ سیاسی‌». مجله‌ علمی‌ - پژوهشی‌  نامه‌ مفید. ش‌ 25(بهار 1380).

- «حقوق‌ بشر اسلامی‌: شرایط‌ امکان‌ و امتناع‌»، در  حقوق‌ بشر و گفتگوی‌ تمدنها (قم‌:دانشگاه‌ مفید،1380).

- «وفاق‌ اجتماعی‌ و توزیع‌ قدرت‌»،در  همایش‌ رقابتهای‌ سیاسی‌ و امنیت‌ ملی‌ ،مقالات‌ ،ج‌ 1  (تهران‌ :وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ ،1379).

- «اندیشه‌ سیاسی‌ ـ کلامی‌ عبده‌».مجله‌  نامه‌ مفید، ش‌ 22 (تابستان‌ 1379).

- «شش‌ نظریه‌ پیرامون‌ انقلاب‌ اسلامی‌»،در   راه‌ انقلاب‌ :مجموعه‌ مقالات‌ پژوهشی‌ در باره‌ انقلاب‌ اسلامی‌.  ج‌ 1(تهران‌:هماهنگ‌،1378).

- «نگاهی‌ به‌ کتاب‌  بنیادهای‌ علم‌ سیاست‌ ».مجله‌  آیینه‌ پژوهش‌ ، ش‌ 57 (مرداد و شهریور 1378).

- ترجمه مقاله "اسلام و سکولاریسم"، محمدعلى تسخیرى، در: سیدصادق حقیقت، درآمدی‌ بر اندیشه‌سیاسی‌ اسلامی‌  (ویراسته‌) (تهران‌: الهدی‌، 1378).

- «سیاست‌ خارجی‌ دولت‌ اسلامی‌ از دیدگاه‌ امام‌ خمینی‌» در  امام‌ خمینی‌ و حکومت‌ اسلامی‌  ج‌ 6 (قم‌: مؤسسه‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام‌ خمینی‌، 1378).

- «مقایسه‌ای‌ میان‌ مدرنیسم‌ و پست‌ مدرنیسم‌». روزنامه‌  خرداد  (6/4/1378).

- «نقد سیاست‌ خارجی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌». روزنامه‌  خرداد  (29 و 30/1/1378).

- "انگیزه ها و ریشه های انقلاب اسلامی"، در انقلاب اسلامی: گذشته، حال و آینده (به زبان روسی)، مسکو، 1999.

- معرفی‌ کتاب‌  امام‌ خمینی‌، به‌ سوی‌ آزادی‌ . مجله‌ علمی - پژوهشی علوم‌ سیاسی‌ . ش‌ 4 (بهار 1378).

- گزارش‌ کنفرانس‌ بین‌ المللی‌ «انقلاب‌ اسلامی‌: گذشته‌، حال‌، آینده‌». مجله‌  انقلاب‌ اسلامی‌ . پیش‌شماره‌ 2 (بهار 1378).

- «جایگاه‌ بحث‌ احزاب‌ در اندیشه‌ سیاسی‌ اسلامی‌» فصلنامه علمی - پژوهشی  علوم‌سیاسی‌ .ش‌ 3(زمستان‌ 1377).

- «نگاهی‌ به‌  هرمنوتیک‌، کتاب‌ و سنت‌ ». فصلنامه علمی - پژوهشی‌  علوم‌ سیاسی‌ . ش‌ 1 (تابستان‌ 1377).

- «آسیب‌شناسی‌ انقلاب‌ اسلامی‌» در  جرعه‌ جاری‌: سی‌ مقاله‌ پژوهشی‌ پیرامون‌ انقلاب‌ اسلامی‌  (تهران‌: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی‌، 1377).

- «مشروعیت‌ و جمهوریت‌ در اندیشه‌ سیاسی‌ شیعه‌» در  جمهوریت‌ و انقلاب‌ اسلامی‌ (مجموعه‌ مقالات‌)  (تهران‌: سازمان‌ مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی‌، 1377).

- «مبانی‌ نظری‌ حقوق‌ بشر در اسلام‌», مجله‌  قبسات‌, ش 5 و 6  (پاییز و زمستان‌ 1376)[22].

- ”معرفی‌ کتاب‌  ابعاد سیاسی‌ فلسفه‌ اسلامی“‌ . مجلة‌  حکومت‌ اسلامی‌ . ش‌ 5 (پاییز 1376).

- ”چالشهای‌ نظری‌ جامعه‌ مدنی‌ در حکومت‌ اسلامی‌» در  تحقق‌ جامعه‌ مدنی‌ در انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ (مجموعه‌ مقالات‌)  (تهران‌: سازمان‌ مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی‌، 1376).

- «نقد کتاب‌  مبانی‌ اندیشه‌ سیاسی‌ اسلام‌ ». مجله‌  حکومت‌ اسلامی‌ ، ش‌ 4 (تابستان‌ 1376).

- «اصول‌ عدالت‌». مجله‌  نقد و نظر . ش‌ 11-10 (بهار و تابستان‌ 1376).

- «ارتباط فلسفه سیاسی و فقه سیاسی». مجله حکومت اسلامی, ش 3 (بهار 1376).

- «نگاهی‌ به‌ فلسفه‌سیاسی‌ اسلام‌»، مجله‌  حکومت‌ اسلامی‌ ، ش‌ 2 (زمستان‌ 1375) و «الفلسفة‌ السیاسیة‌ فی‌ الاسلام‌». مجله‌  التوحید، ش‌ 94 (مایس‌ 1998).

- «منگنه‌ ذلت‌ یا شهادت‌» در  مجموعه‌ مقالات‌ دومین‌ کنگره‌ عاشورا  (قم‌: مؤسسه‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام‌ خمینی‌، 1374)صص‌ 111ـ122.

- «استنباط‌ و زمان‌ و مکان‌». در  اجتهاد و زمان‌ و مکان‌ ج‌ 2  (قم‌: مؤسسه‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام‌ خمینی‌، 1374).

- «فرهنگ‌ سیاسی‌ و تهاجم‌ فرهنگی‌». روزنامة‌  جهان‌ اسلام‌  (14 تا 17/10/1373).

- «درآمدی‌ بر اقتصاد دولت‌ اسلامی‌». مجله‌  کیهان‌ اندیشه‌ ، ش‌ 56 (مهر و آبان‌ 1373).

- «اصلاح‌ فرهنگ‌». روزنامه‌  جمهوری‌ اسلامی‌  (3/9/1370).

- «اسلام‌ در استرالیا». مجله‌  حوزه‌  (1369).

- «دکترینی‌ برای‌ انقلاب‌ اسلامی‌». روزنامه‌  اطلاعات‌  (5/6/1369).

- «قرآن‌ و کامپیوتر», مجلة‌  کیهان‌ اندیشه‌ ، ش‌ 21 (آذر و دی‌ 1367)[23].

- «برنامه‌ریزی‌ پس‌ از جنگ‌». روزنامه‌  جمهوری‌ اسلامی‌  (16/6/1367).

 

هـ‌  . همایش‌های‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌

         - سمینار بین المللی "حقوق بشر اسلامی"، لبنان، 5 و 6 اوت 2009 (14 و 15 مرداد 1388).

         - سمینار بین­المللی "تنوع و تغییر در فقه شیعی"، دانشگاه اگزتر، 4 و 5 ژوئن 2009 (14 و 15 خرداد 1388).         

         - همایش بین­المللی "صلح، حقوق بشر و دین"، دانشگاه مفید، 23 و 24 اردیبهشت 1388.        

         - سمینار بین­المللی "تشیع مدرن و هویت"، دانشگاه گلاسگو، 25-27 مه 2008 (6-8 اردیبهشت 1387).

         - سمینار "نقد آرای دین­شناسانه سروش"، دانشگاه صنعتی اصفهان،  26 آذر 1386.

         - کارگروه مشترک دانشگاه مفید، دانشگاه آمستردام و دانشکده روابط بین­الملل (سیاست خارجی ج.ا.ا. و حقوق بشر)، 17 اردیبهشت 1386.

        - همایش بین المللی "دین و حقوق بشر"، دانشگاه مفید، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶.       

        - همایش "سیره نبوی"، قم، ۱۸ بهمن ۱۳۸۵.

        - همایش بین المللی "گفتگوی فرهنگ ها"، مسکو، 5 و 6 آبان 1385 (27 و 28 اکتبر 2006).

        - همایش بین المللی "هرمنوتیک، سیاست مبتنی بر متون دینی و حقوق بشر: بین متن و زمینه"، هلند، 18-20 می 2006 (28-30 اردیبهشت 1385).

       - همایش بین المللی "هویت ها، تفاوت ها و حقوق بشر"، ایران، دانشگاه مفید، اردیبهشت 1384.

- همایش “انقلاب اسلامی,مسائل و نظام سیاسی“, ایران, ۱۳۸۳.

- همایش بین المللی ”لائیسیته و حقوق بشر“، دانشگاه شهید بهشتی، ۲۸ و ۲۹ آذر ۱۳۸۳.

- همایش بین المللی ”امام مهدی، عدالت و جهانی شدن“، لندن، ۵ مهر ماه ۱۳۸۳.

- کنفرانس بین المللی ”انقلاب اسلامی و چشم انداز آینده“, ایران, 27و28 اردیبهشت 1383.

-  همایش بین المللی ”رهبری مذهبی“, پیشاور, 23 اسفند 1382.

-  همایش بین المللی ”مردم سالاری دینی“ , ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1382.

- همایش‌ بین‌المللی‌ «مبانی‌ نظری‌ حقوق‌ بشر»،ایران‌، دانشگاه مفید، 1382.

- همایش‌ بین‌المللی‌ روابط‌ ایران‌ و پاکستان‌ در چشم‌انداز تاریخی‌، پیشاور، 14 و 15 دی‌ ماه‌ 1381.

- همایش‌ بین‌المللی‌ «حقوق‌ بشر و گفتگوی‌ تمدنها»، ایران‌، دانشگاه مفید، 1380.

- همایش‌ «رقابت‌های‌ سیاسی‌ و امنیت‌ ملی‌»، ایران‌ ،1379.

- کنگره‌ «امام‌ خمینی‌ و اندیشه‌ حکومت‌ اسلامی‌»، ایران‌ ،1378.

- همایش‌ بین‌المللی‌ «انقلاب‌ اسلامی‌:گذشته‌،حال‌،آینده‌»، مسکو،12و 13 اسفند 1377.

- همایش‌ «جمهوریت‌ و انقلاب‌ اسلامی‌»، ایران‌ ،2و3 خرداد 1377.

- همایش‌ «تحقق‌ جامعه‌ مدنی‌ در انقلاب‌ اسلامی‌»، ایران‌ ،11و12 بهمن‌ 1376.

- دومین‌ کنگره‌ «عاشورا»،ایران‌ ،1374.

- کنگره‌ «اجتهاد و زمان‌ و مکان‌»،ایران‌ ،1374.

 

و . تدریس‌ 

- درس "روش شناسی در علوم سیاسی" در مقطع دکتری دانشگاه باقر العلوم (ع).

- دروس‌ اندیشه‌ سیاسی‌ اسلام‌ و غرب‌، زبان‌ تخصصی‌، فقه سیاسی و روش‌ تحقیق‌(و روش‌شناسی‌) در مقطع‌ کارشناسی و کارشناسی‌ ارشد به عنوان هیأت علمی در دانشگاه‌ مفید از سال‌ 1380.

- دروس‌ اندیشه‌ سیاسی‌ اسلام‌ و غرب‌ در دانشگاه‌ تهران و  باقرالعلوم‌ (ع‌) از سال‌ 1375.

- «انقلاب‌ اسلامی‌ و ریشه‌های‌ آن‌» در دانشگاه‌ تهران‌،شهید بهشتی‌ و علامه‌ طباطبایی‌ (1372ـ1375).

 

ز. تجارب علمی - مدیریتی

- مدیر گروه علوم سیاسی در دانشگاه مفید، ۱۳84- 1386.

-  عضو کمیته علمی همایش انقلاب اسلامی, مسائل و نظام سیاسی,1383.

- معاونت طرح و برنامه موسسه فرهنگی دار الهدی، ۱۳۸۳-1388.

- عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی انقلاب اسلامی و چشم انداز آن,1383.

-  مشاور سیاسی معاونت طرح و برنامه حوزه علمیه قم, 1382.

- عضو کمیته علمی همایش مردم سالاری دینی, 1382.

- عضو کمیته علمی دومین همایش بین المللی حقوق بشر, 1382.

- عضو شورای پژوهشی پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام, از 1380.

- مسئول گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام, قم, 1376 – 1380.

- مسئول مرکز زبان دفتر تبلیغات اسلامی, 1369 – 1370.

 [1]. حائز رتبه اول دوره کارشناسی ارشد.

[2] . ویراست دوم (با اصلاحات و اضافات): قم، دانشگاه مفید، 1387.

[3] . اثر برگزیده دو سالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی، دبیرخانه خبرگان رهبری، ۱۳۸۵.

[4]. پژوهش ممتاز حوزه دین در سال ۱۳۸۳، و اثر برگزیده دو سالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی، دبیرخانه خبرگان رهبری، ۱۳۸۵.

[5]. رساله دکتری, و حائز رتبه سوم پنجمین همایش کتاب سال حوزه در سال 1382.

[6]. پژوهش برتر کنگره دین پژوهان در سال 1381 (مشترک با دکتر سید علی میرموسوی)، و اثر برگزیده دو سالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی، دبیرخانه خبرگان رهبری، ۱۳۸۵.

[7]. ویراست اول به همراه جمعی از محققان, و ویراست دوم و سوم مشترک با دکتر مصطفی ملکوتیان, محمدعلی حسینی زاده, محمد پزشکی و عبدالوهاب فراتی، و ویراست چهارم با عنوان انقلاب اسلامی، مشترک با دکتر ملکوتیان، حسینی زاده، فراتی و مرندی.

[8] . مشترک با  محمود رضویان.

[9] . پایان نامه کارشناسی ارشد، و اثر برگزیده دو سالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی، دبیرخانه خبرگان رهبری، ۱۳۸۵.

[10] . با همکاری محمد فولادی.

[11] . مشترک با دکتر سید علی میرموسوی.

[12] . مشترک با محمد نوری.

[13]. مشترک با سید محسن طباطبایی­فر.

[14] . گزارش میزگرد همراه با حجه الاسلام احمد واعظی و دکتر نجف لک زایی.

[15] . مشترک با دکتر سیدعلی حسینی زاده.

[16] . اثر برگزیده کتاب ماه علوم اجتماعی در سال 1387.

[17] . خلاصه مقاله ارائه شده در سمینار نقد آرای دین شناسانه سروش (26 آذر 1386). دیگر سخنرانان عبارت بودند از: سیدعلی طالقانی،محمد مهدی مجاهدی، منصور هاشمی، بیژن عبدالکریمی، و سروش دباغ.

[18] . این همایش حاصل همکاری رایزنی ج.ا.ا. با وزارت فرهنگ و رسانه های گروهی روسیه، انستیتو فرهنگ شناسی روسیه، آکادمی خدمات دولتی ریاست جمهوری روسیه، انستیتو خاور شناسی آکادمی علوم روسیه، شورای حفاظت و مطالعات میراث فرهنگی و طبیعی و شورای علمی تاریخ و فرهنگ جهان آکادمی علوم روسیه بود؛ که در تاریخ 5-6 آبانماه 1385 (27-28 اکتبر 2006) برگزار شد.

[19] . پژوهش برتر کنگره دین پژوهان در سال ۱۳۸۵.

[20] . همراه با دکتر سید علی میرموسوی، و با حضور مؤلف کتاب، دکتر فیرحی.

[21]. مشترک با دکتر احمد بستانی. جلسه نقد این کتاب با حضور مؤلف محترم کتاب، دکتر منوچهری، دکتر حقیقت و دکتر پزشگی در دانشگاه مفید برگزار شد: "دانش سیاسی مسلمانان در دوره میانه"، کتاب ماه علوم اجتماعی، ش 73-74 (آبان و آذر 1382).

[22] . مشترک با دکتر سید علی میرموسوی.

[23] . مشترک با جمعی از محققان.